Förbättra ert ledarskap

Låt era ledare engagera sina kollegor för att skapa utveckling med mätbara resultat.

TRE ENKLA STEG FÖR LEDAREN

 1. Sätt ett utvecklingsmål
 2. Bjud in kollegor
 3. Få råd och följ utvecklingen

Fri provperiod i 30 dagar!

Boka demo

Ledarutveckling med mätbara resultat

Feedforward Me™ är en digital tjänst som hjälper ledare och organisationer att skapa utveckling med mätbara resultat.

Vår mission med Feedforward Me™ är enkel. Tjänsten hjälper ledare att förstå sig själva, engagera andra i sin förändring, träna och att uppnå mätbara resultat. Det skapar utveckling inte bara för ledaren, utan även för dennes team och organisation.

Skapa positiv förändring tillsammans med oss!

Vinster för organisationen

Med Feedforward Me™ hjälper ni inte bara era ledare att utvecklas. Dessutom bygger ni en lärande kultur där man både ber om hjälp och hjälper varandra.

Tjänstens Dashboard ger er en samlad överblick och data som skapar insikt om era ledares utvecklingsbehov och progress.

Individualiserad och enkel

 • Personlig onboarding och mål för alla ledare
 • Unika råd från kollegor skapar rätt träning
 • Snabb och smidig att använda och administrera

Datadriven och säker

 • Dashboard – följ och mät utvecklingen, beräkna ROI
 • Datadriven insikt om utvecklingsbehov och mål
 • GDPR-säkrat från start

Lärande organisation

 • Bygg en lärande kultur av att be om hjälp och ge råd
 • Gör ledarna till föredömen
 • Anpassningsbar till organisationens ledarkompetenser

Ta reda på hur ert ledarskap kan förbättras!

Boka demo

”Jag har bestämt mig för att ta nästa steg i min utveckling som chef och använda Feedforward Me för att jag tror på den! Jag är nyfiken på hur mitt ledarskap kan utvecklas genom feedback från mina medarbetare.”

”Jättesmidig och enkel tjänst. Jag tror mina kollegor också vill använda den.”

”Feedforward Me skulle underlätta för mig att få den feedbacken som jag inte får idag, men som jag önskar.”

”Jag fann Feedforward Me intressant och kan definitivt se nyttan i tjänsten för fler ledare.”

Priser och planer

Business

Standard
 • Individuella mål och onboarding
 • Involvering av kollegor i målen
 • Månadsvis insamling av svar och råd från kollegor
 • Individuell utvecklingsrapport
 • Dashboard för organisationen
 • Administratörsinloggning
 • Enkel licenshantering – betala baserat på användning
 • Fri provperiod i 30 dagar
10 000 kr per org/år
399 kr per anv/mån
Boka demo

Enterprise

Anpassad
 • Individuella mål och onboarding
 • Involvering av kollegor i målen
 • Månadsvis insamling av svar och råd från kollegor
 • Individuell utvecklingsrapport
 • Dashboard för organisationen
 • Administratörsinloggning
 • Enkel licenshantering – betala baserat på användning
 • Anpassning till organisationens ramverk
 • Grafisk profilanpassning
Offert
Boka demo

FAQ

Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna och svaren om Feedforward Me™. Om du inte hittar det du söker, kontakta oss!

Allmänna frågor

Feedforward Me™ är en digital tjänst för mätbar ledarutveckling genom involvering av kollegor. Chefer kan utvecklas utifrån individuella mål och få råd som skapar rätt ledarträning och som ger effekt både för ledaren och dennes omgivningen. Samtidigt kan organisationer följa sin progress, förstå vilka utvecklingsmål som deras ledare har och vilka effekter träningen skapar. Vill du veta mer, rekommenderar vi dig att boka en demo.

Feedforward Me™ vänder sig till organisationer som vill skapa ledarutveckling med mätbara resultat. Ni kan använda er av tjänsten oavsett vilken bransch ni är i och av nya chefer såväl som de med lång erfarenhet bakom sig. Det viktiga är att ledarna är motiverade och villiga att utvecklas.

Vi hjälper er också att skapa en bra on-boarding för era ledare och medarbetare. Tjänsten i sig är testad tillsammans med både ledare och kollegor för att vara intuitiv, enkel och snabb att använda.

Feedforward Me™ hjälper dig som chef att:

 • Involvera dina kollegor för att förstå hur du kan bli en bättre ledare och agera på det. Du utvecklar därigenom dig själv och ditt team.
 • Skapa en tillitsfull kultur där ni hjälps åt att lära. Eftersom du som ledare tar initiativ till mer öppenhet genom tjänsten agerar du föredöme.
 • Utvecklas enkelt i vardagen – du skapar mätbar utveckling samtidigt som jobbet blir gjort.

Tjänsten är dessutom enkel, lättanvänd och tidseffektiv.

Utvecklande råd, är det vi kallar feedforward. Till skillnad från feedback, som handlar om det som har hänt tidigare, fokuserar feedforward på vad en person kan göra framåt för att skapa en positiv framåtriktad förändring.

Du som ledare startar din utvecklingsresa på några minuter genom att sätta ett mål och bjuda in kollegor att hjälpa dig. Därefter får du löpande månadsvisa mätningar, råd och feedforward för din utveckling. Det skapar kontinuerliga lärandeloopar som du utvecklas av. Transparent, enkelt och fokuserat!

Du som beställer tjänsten till din organisation får ett administratörskonto där du kan hantera dina användare och få en samlad överblick med data som skapar insikt om era ledares utvecklingsbehov och progress.

Att använda Feedforward Me för sin utveckling

Det viktiga är att välja ett mål som du själv känner motivation för att bli bättre på i ditt ledarskap.

I Feedforward Me™ finns följande utvecklingsmål som du kan välja mellan:

Lyssna
Motivera och inspirera
Delegera
Sätta och följa upp mål
Kommunicera tydligt
Förmedla vision/strategi
Ge feedback och bekräftelse
Skapa tillit
Skapa samarbete

Om du är osäker på hur du fungerar som ledare och därav har svårt att sätta ett mål, kan du kan få ökad insikt tex genom att:

 • Prata med din närmsta chef och kollegor för att få deras syn
 • Genomföra en 360-graders undersökning eller något slags självskattningstest
 • Gå igenom medarbetarundersökningar
 • Söka stöd hos en coach, mentor eller ledarutvecklare

 

Den förvalda tidsperioden är sex månader för ett mål, men du kan välja i ett intervall på fyra till nio månader. Tiden behövs för att du ska hinna få råd och flera mätningar gjorda och inte minst för att skapa progress. Dina kollegor och din chef bjuds in att svara en gång per månad.

Är du osäker på hur du ska välja rekommenderar vi dig att välja sex månader.

Nej, du kan bara arbeta med ett mål i taget. Du får bättre resultat om du fokuserat arbetar med ett mål och inte flera samtidigt.

Ja, du kan avbryta det mål du arbetar med och sedan starta ett nytt mål.

Fundera dock på varför du vill byta mål, och kom ihåg att förändring tar tid. Vi rekommenderar att du arbetar med samma mål i sex månader. Tiden behövs för att du ska hinna få råd och flera mätningar gjorda och inte minst för att skapa progress.

Välj kollegor som ser dig i din vardag, som du tror kan ge dig värdefulla råd och olika perspektiv på dig själv, tänk brett. Genom att personligt även prata med de du bjuder in, ökar du deras motivation och engagemang för att hjälpa dig.

Tjänsten fungerar som bäst när du involverar 7-9 personer i din utveckling. Som minst måste du välja 5 personer inklusive din chef.

Att bli inbjuden som kollega

Personen som bjudit in dig har valt att använda Feedforward Me™ för att utvecklas som ledare och önskar din hjälp i det. Du som kollega spelar en viktig roll för utvecklingen genom att stötta, ge värdefulla råd och observera förändringar.

Både ja och nej.

Mätningen består av två frågor. På den första skattar du ledarens förmåga och då är ditt svar anonymt och redovisas bara sammanställt tillsammans med övriga som svarat. På den andra frågan ger du framåtriktade råd och då svarar du inte anonymt.

Om du är inbjuden som chef till ledaren, svarar du dock icke-anonymt på båda frågorna.

Tjänsten är utformad för att underlätta en feedforward-kultur med öppenhet och transparens. Därför är det viktigt att du är öppen för att främja en ärlig dialog.

Utvecklande råd, det vi kallar feedforward, är dina tips om vad en person kan göra för att skapa en positiv framåtriktad förändring.

I Feedforward Me™ finns färdiga exempel som du kan använda dig av om du vill ha hjälp med att ge bra råd. Du kan använda dig av exemplen, redigera i dem eller skriva fritt.

En bra feedforward är:

 • Enkel att förstå. Försök att vara konkret.
 • Lätt att agera på. Personen som får rådet ska förstå vad hen kan göra.
 • Framåtriktad. Det ska vara något som personen kan göra, inte något hen har gjort.
 • Berättar vad hen kan göra, inte vad hen inte ska göra.
 • Håller sig till ämnet. Ge personen råd som hjälper hen att utveckla det område som är valt.

 

Att vara företagsadmin

För att bjuda in en ledare till tjänsten går du in under Användarhantering. Du behöver först skapa en användare och tilldela denna en licens. Du kan lägga upp flera användare på samma gång och du kan även organisera dina användare i olika grupper. När du är redo att bjuda in användarna klickar du på Skicka inbjudan.

Det är enkelt att lägga till och ta bort licenser i Feedforward Me™. Ni betalar bara för de licenser som ni faktiskt behöver. Under Användarhantering kan du tydligt se hur många licenser ni har som används och hur många som är tillgängliga.

Om du behöver beställa fler licenser väljer du Lägg till licens och antal. Dessa blir då nya tillgängliga som du kan tilldela dina användare.

Om du vill ta bort en licens väljer du Ta bort licens. Kom ihåg att du först måste koppla bort licensen från användaren innan du kan ta bort den från organisationens konto. Borttagna licenser  avregistreras vid närmaste kalendermånadsskifte.

Ja, du kan ta bort användare. Kom ihåg att du först behöver ta bort licensen för en användare innan du kan ta bort dennes konto.

Att ta bort en användare betyder att hen inte längre kommer att ha tillgång till Feedforward Me™. Eventuellt pågående utvecklingsmål avbryts och kan inte återupptas. Användaren kan inte heller komma åt sin historik och tidigare mål.

Data för den borttagna användaren avidentifieras och sparas på företagsnivå så att historisk data för företaget förblir intakt.

Under Rapporter kan du följa utvecklingen hos dina användare och de grupper av användare som du skapat.

Nej. Du som är företagsadministratör har tillgång till en sammanställning av resultatet för alla ledare inom organisationen som använder Feedforward Me™. Dvs de redovisas på en samlad övergripande nivå och ingen enskild data är synlig. För att en sammanställning ska vara möjlig att ta fram krävs att minst fem ledare i organisationen använder tjänsten. Vi har valt denna gräns för att inte riskera att individuella svar går att utläsa och för att tjänsten ska hjälpa till att skapa utveckling, inte kontroll och bedömningsunderlag.

Beställning och köp

Kontakta oss på hello@feedforwardme.com eller boka en demo för att få mer information och beställa tjänsten till din organisation. Du får alltid en 30 dagars fri provperiod utan förpliktelser!

Det går endast att beställa Feedforward Me™ som företag och inte som en privatperson. Så prata med din chef eller HR om du är intresserad av att ni börjar använda den inom er organisation.

Tjänsten är enkel och självinstruerande, så i de flesta fall är det enkelt för användaren att komma igång med Feedforward Me™ på egen hand. Vi erbjuder också stöd till den som är företagsadministratör för en lyckad implementering av tjänsten för alla ledare. Vi har lång erfarenhet av att starta och kommunicera utvecklingsinsatser för ledare i organisationer.

Behöver du support är du välkommen att maila oss på hello@feedforwardme.com.

Tjänsten faktureras dels med en årlig avgift (årsavgift) och dels med en löpande avgift som baseras på antalet användarlicenser. Den löpande avgiften faktureras månadsvis.

I tjänsten kan du som företagsadministratör ange din faktureringsadress och fakturamärkning.

 

GDPR och personuppgifter

I vår Dataskyddspolicy förklarar vi hur vi samlar in och använder dina personuppgifter.

Dina personliga resultat och de råd som du får är endast för dig och inget som någon annan har tillgång till.

Den som är företagsadministratör har tillgång till en sammanställning av resultatet för alla ledare inom organisationen som använder Feedforward Me™. Dvs de redovisas på en samlad övergripande nivå och ingen enskild data är synlig. För att en sammanställning ska vara möjlig att ta fram krävs att minst fem ledare i organisationen använder tjänsten.

Load More

Se fler frågor och svar