Hur väljer jag ett utvecklingsmål?

Det viktiga är att välja ett mål som du själv känner motivation för att bli bättre på i ditt ledarskap.

I Feedforward Me™ finns följande utvecklingsmål som du kan välja mellan:

Lyssna
Motivera och inspirera
Delegera
Sätta och följa upp mål
Kommunicera tydligt
Förmedla vision/strategi
Ge feedback och bekräftelse
Skapa tillit
Skapa samarbete

Om du är osäker på hur du fungerar som ledare och därav har svårt att sätta ett mål, kan du kan få ökad insikt tex genom att:

  • Prata med din närmsta chef och kollegor för att få deras syn
  • Genomföra en 360-graders undersökning eller något slags självskattningstest
  • Gå igenom medarbetarundersökningar
  • Söka stöd hos en coach, mentor eller ledarutvecklare

 

Comment on this FAQ

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *