Kan jag använda tjänsten utan att bjuda in min chef?

Nej, i tjänsten bjuder du in både kollegor och din chef. Vår erfarenhet är att användarens chef har värdefulla råd att dela med sig av som är relevanta för att skapa utveckling. I tjänsten presenteras chefens svar och mätningar separat, för att tydliggöra hens svar och stöd till dig.

Comment on this FAQ

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *