Kan jag se hur det går för en specifik person?

Nej. Du som är företagsadministratör har tillgång till en sammanställning av resultatet för alla ledare inom organisationen som använder Feedforward Me™. Dvs de redovisas på en samlad övergripande nivå och ingen enskild data är synlig. För att en sammanställning ska vara möjlig att ta fram krävs att minst fem ledare i organisationen använder tjänsten. Vi har valt denna gräns för att inte riskera att individuella svar går att utläsa och för att tjänsten ska hjälpa till att skapa utveckling, inte kontroll och bedömningsunderlag.

Comment on this FAQ

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *