Kan jag ta bort användare?

Ja, du kan ta bort användare. Kom ihåg att du först behöver ta bort licensen för en användare innan du kan ta bort dennes konto.

Att ta bort en användare betyder att hen inte längre kommer att ha tillgång till Feedforward Me™. Eventuellt pågående utvecklingsmål avbryts och kan inte återupptas. Användaren kan inte heller komma åt sin historik och tidigare mål.

Data för den borttagna användaren avidentifieras och sparas på företagsnivå så att historisk data för företaget förblir intakt.

Comment on this FAQ

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *