Varför skapades Feedforward Me™?

Det finns problem med hur ledarutveckling har designats fram tills idag. I USA spenderar företag 15.5 Miljarder dollar på ledarutveckling (år 2013, Bersin by Deloitte). Företagen mäter sällan insatsernas värde och saknar data som påvisar resultat och värde av ledarutveckling. Dessutom designas ofta ledarutvecklingen med samma innehåll för alla och är sällan utmanande (McKinsey, Quarterly, jan, 2014).

Problemet är alltså icke-individualiserade utvecklingsinsatser med osäkra resultat.

Med Feedforward Me™ flyttar vi lärandet ut i vardagen och involverar kollegor runt ledaren. Utifrån individuella mål får ledaren unika råd av sina kollegor som skapar rätt ledarträning och som ger effekt för omgivningen. Allt sker mätbart och följbart, så både ledaren och organisationen kan påvisa resultat.

Den datadrivna insikten hjälper både ledaren och organisationen att prioritera rätt och skapa utveckling.

Comment on this FAQ

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *